Ekoznakowanie

FSC

Dodano: 19 Dec, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

FSC

Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) – informuje, że drewno, z którego zrobiony jest dany produkt, nie pochodzi z miejsc gdzie prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna lecz z obszarów leśnych zarządzanych ekologicznymi zasadami (chroniących kluczowe siedliska zwierząt, lasów terenów podmokłych i lasów pierwotnych).