Ekoznakowanie

Bezpieczny dla ozonu

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Bezpieczny dla ozonu
Inaczej Ozone friendly/ CFC Free/Ozon FreundlichOznacza, że wyrób nie zawiera związków chloro – fluoro – carrbon (CFC), zwanych freonami niszczących powłokę ozonową.Symbolu nie przyznają organizacje certyfikujące, jednak firmy go używające mogą zostać skontrolowane przez organizacje konsumenckie. Znaleźć go można na dezodorantach i lodówkach.