Ekoznakowanie

Nadaje się do recyclingu

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Nadaje się recyklingu

Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji opakowania.