Torby i opakowania

10 ekologicznych grzechów przy użyciu torby

Dodano: 18 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Torby

10 ekologicznych grzechów przy użyciu torby

Czy wiesz jakie są najczęstsze grzechy przy użyciu torby plastikowej?

 • ponad połowę toreb plastikowych można użyć wielokrotnie,
 • wrzucanie toreb plastikowych do pojemników na odpady organiczne. Zwalczanie foliowych toreb wcale nie musi oznaczać ich eliminacji. Dobrym sposobem może być ich segregacja i recykling, gdyż jest to alternatywna forma ograniczenia uciążliwości tych odpadów,
 • niska świadomość ekologiczna. Torba plastikowa polietylenowa, która nie jest biodegradowalna rozkłada się ponad 400 lat, a wystarczy zużytą wyrzucić do pojemnika ,,żółtego’’ przeznaczonego na odpady plastikowe,
 • stwarzanie zagrożenia życia zwierząt. Wyrzucenie torby z tworzywa sztucznego w miejscu do tego nie przeznaczonym (las, rów itp.) stanowi ogromne zagrożeniem dla życia i zdrowia zwierząt, które mogą się w nią zaplątać i udusić. To samo może spotkać małe dzieci pozostawione bez opieki!
  zanieczyszczenie krajobrazu. Wiatr roznosi zużyte torby po całej okolicy, zanieczyszczając ulice, trawniki i drzewa, drogi, parki, lasy, stawy oraz fontanny, zalegają one w rowach melioracyjnych i zatykają kanalizację przeciwdeszczową.
 • nieekonomiczne pakowanie produktów. Częstym błędem jest pakowanie pojedynczych produktów w jedną torbę lub też używanie kilku toreb foliowych do pojedynczych produktów. Wystarczy zwykłe zakupy już na taśmie posegregować tak, aby w jednej torbie mogła znaleźć się większa liczba zakupionych rzeczy,
  kompostowanie toreb degradowalnych. Toby z tworzyw sztucznych z dodatkiem przyspieszającym ich rozkład tzw. torby z dodatkiem degradowalnym (TDPA lub d2w), nie ulegają rozkładowi podczas kompostowania, a to oznacza że nie powinny trafiać do pojemników na odpady komunalne, bo w konsekwencji trafią na pryzmę składowiska odpadów,
 • brak odpowiednio zorganizowanej gospodarki odpadami. Nadmierne stosowanie toreb foliowych powoduje zachwianie porządku w środowisku, ale wynika to także z technicznych i organizacyjnych uwarunkowań związanych z prawidłową segregacją oraz wywozem i utylizacją śmieci.
  brak przepisów regulujących stosowanie jednorazowych toreb plastikowych. Nieliczne kraje wprowadziły do tej pory regulacje ograniczające używanie jednorazowych toreb foliowych,
 • wyczerpywanie zasobów naturalnych. Nadmiernie i nieracjonalnie korzystając z toreb plastikowych przyczyniamy się do niepotrzebnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny.
Tagi: