Żywność

Fair trade

Dodano: 18 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Cenne wskazówki

Fair trade

Nasze pieniądze kształtują rzeczywistość.

 

Przekonanie, że w miarę bogacenia się nie możemy ignorować mieszkańców naszej planety, to idea przyświecająca ruchowi Fair Trade (sprawiedliwy handel), który niedawno pojawił się w Polsce.

Niestety bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że prawdziwi producenci wielu produktów za swoją pracę otrzymują zaledwie ułamek kwoty, którą my płacimy za nie w sklepie. Tę różnicę możemy zminimalizować wybierając produkty (np. kawę, herbatę, banany, cukier, przyprawy, ryż, wino, rośliny ozdobne) z certyfikatem Fairtrade.

 

Czym jest Fair Trade?

 

Termin ten pojawił się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Według jednej z definicji jest „partnerstwem w handlu opartym na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym”. W praktyce – to przestrzeganie kilku najważniejszych warunków współpracy z producentami, tj. partnerskie i uczciwe traktowanie, sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę, niewykorzystywanie pracy dzieci, odpowiedzialność ekologiczna i nieakceptowanie żadnej formy pracy niewolniczej.

Fair Trade polega głównie na stosowaniu sprawiedliwych zasad współpracy. Nie każdy bowiem handel jest sprawiedliwy. Przykładowo producenci bananów w Ameryce Południowej dostają tylko 1-2% ceny jaką my płacimy za te owoce w sklepie. Ich środowisko naturalne jest ponad miarę eksploatowane. Można powiedzieć, że żyjemy na ich koszt! Taka sytuacja jest wynikiem istniejących nierówności na świecie i niesprawiedliwych reguł w handlu międzynarodowym. Fair Trade temu przeciwdziała. Pomaga nieuprzywilejowanym producentom przejąć kontrolę nad swoją przyszłością i pokonać biedę.

Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki oferując lepsze warunki handlowe rolnikom, którzy utrzymują się z uprawy produktów, takich jak kawa, herbata czy kakao. To szansa dla mieszkańców Trzeciego Świata na poprawę życia. System certyfikacji daje bowiem lepsze ceny i korzystniejsze niż dotychczas kontrakty na zbyt wytworzonego towaru.

Warto zaznaczyć, że producenci wyrobów Fairtrade są zobowiązani do poszanowania środowiska naturalnego. Dzięki ich działaniom podejmowanym w tym zakresie większość produktów spożywczych posiada certyfikaty potwierdzające uprawę organiczną.

Najbardziej popularnym jest znak certyfikacyjny Sprawiedliwego Handlu przyznawany przez międzynarodową organizację FLO International. Organizacja ta gwarantuje, że producenci, którzy pracowali przy wytwarzaniu produktów sprawiedliwego handlu byli uczciwie traktowani, pracowali w bezpiecznych i godnych warunkach, a także spełnili kryteria dotyczące np. nie stosowania środków chemicznych podczas uprawy roślin, co wpływa na to, że np. owoce, herbata, kakao itp. są bezpieczne dla zdrowia.

Ponadto zgodnie z zasadami certyfikacji pośrednicy działający w ramach systemu Fairtrade zobowiązani są płacić producentom cenę minimalną (ustalaną przez FLO) lub cenę rynkową, w zależności od tego, która jest w danym momencie wyższa. Do ich obowiązków należy także wypłacenie raz do roku premii Fairtrade na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną (np. doposażenie szkoły, szpitala czy przestawienie produkcji na ekologiczną).

Rolnicy objęci systemem Fairtrade zmuszeni są do stopniowego wprowadzania bardziej zrównoważonej gospodarki rolnej. Wytyczne dla nich obejmują m.in.: zakaz stosowania genetycznie modyfikowanej bawełny, zrównoważoną gospodarkę wodną czy ograniczenie pestycydów do poziomu nie prowadzącego do degradacji i pustynnienia gleby.

 

Czy można kupić je w Polsce?

 

W naszym kraju produkty te nie są jeszcze bardzo popularne. Obecnie oferują je kawiarnie, sklepy internetowe i ekologiczne czy niektóre hipermarkety w największych polskich miastach.

Warto coraz częściej podejmować kwestie sprawiedliwego handlu, warto wiedzieć w jaki sposób nasze codzienne zakupy wpływają na życie mieszkańców w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo. Nasze świadome działania pozwolą im na rozwój, a konsumentom ich produktów na radość z rozkoszowania się smakiem wysokiej jakości kawy czy herbaty.

 

Więcej informacji na

 

Zobacz również: