Żywność

Co wyczytasz z etykiety

Dodano: 12 Nov, 2012 / link do strony nadrzędnej Jak czytać etykiety?

Co wyczytasz z etykiety

Ogromny wybór produktów podczas zakupów może wpływać na pochopne podejmowanie decyzji. Staraj się nie wybierać pierwszego lepszego towaru bez zapoznania się ze szczegółowymi danymi na jego temat. Podstawową informacją o produkcie jest jego etykieta. Warto zagłębić się w jej treść, aby poznać rzeczywiste dane o konkretnym wyrobie. Trzeba mieć na względzie, że  nie zawsze nazwa marketingowa produktu świadczy o zawartości, jeśli chcemy dowiedzieć się, co jemy, z czego dany produkt jest zrobiony, informacje na ten temat znajdziemy na etykiecie.

Nazwa to nie wszystko

Choć nazwy produktów i hasła, które mają przyciągnąć uwagę konsumenta, są coraz wymyślniejsze, to nie one  dostarczają szczegółowych informacji o produkcie. Ważną informacją dotyczącą etykiet jest  fakt, iż producenci nie mogą podawać nieprawdziwych danych. Mimo tego wymogu, sugerując się jedynie nazwą produktu, nie poznasz jego szczegółowych właściwości. Jeśli rzeczywiście pragniesz zakupić produkt zgodny z twoimi oczekiwaniami przeczytaj jego etykietę. Przykładowo – na etykiecie produktu spożywczego znajdziesz wypisane składniki, które zostały użyte przy produkcji, a z oznaczenia bluzki możesz dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakiej temperaturze należy ją prać oraz z jakiego materiału została wykonana. Tych informacji nie poznasz tylko dzięki nazwie.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zgodnie z Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent może wprowadzić do sprzedaży jedynie bezpieczny produkt. Jeśli wyrób może stwarzać zagrożenie dla ludzi lub środowiska muszą pojawić się odpowiednie symbole, które będą o tym informować. Tak jest na przykład ze środkami chemicznymi. Na etykiecie takiego produktu koniecznie musi znajdować się oznaczenie ostrzegawcze, które informuje na przykład o tym, iż produkt jest łatwopalny, niebezpieczny dla środowiska, wybuchowy albo żrący. Etykieta musi również zawierać  napis określający znaczenie znaku. Dla przykładu: T-  to produkt toksyczny, Xn- szkodliwy.

 

Na sprzęcie elektrycznym powinny znajdować się informacje których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Przykładem tekstu, który informuje o obchodzeniu się z takim sprzętem jest np. „Urządzenie należy chronić przed dziećmi”. Na tego rodzaju produktach powinny znaleźć się również m.in. dane techniczne, dotyczące na przykład rodzaju prądu czy zakresu napięcia.

 

Regulacja prawne

Na etykiecie, oprócz nazwy produktu, znajdziesz także dane producenta (nazwa firmy i adres). Zgodnie z ustawą o języku polskim, etykiety  umieszczane na produktach powinny być napisane w naszym ojczystym języku.

 

Producenci i dystrybutorzy produktów są prawnie zobowiązani do umieszczania odpowiednich etykiet i oznaczeń na produktach różnego typu, począwszy od RTV, przez napoje i obuwie, aż do żywności. Każda grupa produktów posiada oddzielne właściwości, dlatego oznaczenia dotyczą różnych danych, odpowiednich dla danego wyrobu. Na etykietach żywności muszą znajdować się informacje o składzie wyrobu i składnikach użytych do jego produkcji, a na przykład na wyrobach RTV i AGD pojawią się informacje na temat klasy energetycznej urządzenia.

 

Oznaczenie CE

Znak CE jest informacją o tym, iż dany produkt został wyprodukowany zgodnie z wymaganymi normami określonymi prawnie oraz jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Istnieją bowiem grupy produktów, których dopuszczenie do sprzedaży jest obwarowane spełnieniem konkretnych wymagań produkcyjnych. Zalicza się do nich między innymi zabawki, urządzenia elektroniczne i wyroby budowlane. Produkty, które powinny być oznakowane CE, a które tego znaku nie posiadają, nie mogą być dostępne na rynku.

 

Oznaczenia CE nie znajdziesz na przykład na odzieży, z wyjątkiem tej ochronnej, a także na produktach spożywczych i meblach. Lecz nie oznacza to, że te produkty nie będą zgodne z przepisami – dla nich po prostu nie ma odgórnych norm CE.

 

Eko znaki

Certyfikaty ekologiczne to oznaczenia dodatkowe, nieobowiązkowe, które mogą znaleźć się na produkcie. Są one prostym wskaźnikiem i informacją o danym produkcie, ponieważ posiadanie rzetelnego eko-znaku oznacza, że dana rzecz spełnia kryteria poszanowania środowiska. Jednak nie wszystkie produkty są oznaczone. Te, które nie posiadają znaków również mogą być dobrym produktem. Dlatego ważne jest czytanie etykiet, a nie sugerowanie się wyłącznie certyfikatami.

 

Świadomy konsument, aby dokonać właściwego wyboru zakupowego, wie, że musi zapoznać się z etykietą produktu. Mając podstawową wiedzę na temat oznaczeń i treści, które znajdują się na etykietach łatwiej będzie ci wybrać produkt zgodny z twoimi oczekiwaniami i potrzebami.

Tagi: