Ekoznakowanie

Opakowanie biodegradowalne

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Opakowanie biodegradowalne

Symbol widnieje na opakowaniach, które ulegają biodegradacji podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska – może być kompostowany ze zwykłymi odpadami organicznymi.

Nadaje go Niemiecki Instytut Standaryzacji.