Ekoznakowanie

Wyrób zgodny z normami EU

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Wyrób zgodny z normami EU

Symbol stanowi deklarację producenta, że jego wyrób spełnia wszystkie mające do niego zastosowanie normy Unii Europejskiej.

Znak jest obowiązkowy, o ile dyrektywy nie przewidują inaczej, i musi znaleźć się na produkcie przed wprowadzeniem go na rynek. Spotyka się go głównie na wyrobach z importu, głównie zabawkach.