Ekoznakowanie

PEFC

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

PEFC

Symbol jest gwarancją, że dany produkt, całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów posiadających certyfikat PEFC – organizacji pozarządowej wspierającej zrównoważoną  gospodarkę leśną.