Ekoznakowanie

Rainforest Alliance Certified

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Rainforest Alliance Certified

Znajduje się na wyrobach z drewna i produktach spożywczych, pochodzących z upraw prowadzonych zgonie ze standardami SAN (Sustainable Agriculture Network).

Konsument kupując produkt z tym symbolem ma pewność, że powstał on w sposób nieszkodliwy dla lokalnego ekosystemu tzn. w procesie produkcyjnym nie zniszczono lasów, nie zanieczyszczono wód, a osoby zatrudnione do jego produkcji otrzymały godziwe wynagrodzenie.

Zobacz również: