Ekoznakowanie

Rolnictwo ekologiczne

Dodano: 26 Nov, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Rolnictwo ekologiczne
Znak przyznawany ekologicznym gospodarstwom.
Liczy się przyjazna środowisku produkcja! Powinna ona przebiegać zgodnie z unijnymi rozporządzeniami i pod nadzorem jednostek certyfikujących.
Produkt oznaczony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których co najmniej 95% kwalifikuje się jako ekologiczne (wg unijnych kryteriów). Produkty oznaczone tym znakiem pochodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu.
Na etykiecie musi również znajdować się:
nr identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej, który powinien znaleźć się w polu wizualnym unijnego logo produkcji ekologicznej,
nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy – miejsce pochodzenia powinno być umieszczone bezpośrednio poniżej numeru identyfikacyjnego. Miejsce w którym wyprodukowano ekologiczne surowce rolne, wchodzące w skład produktu, należy wskazać w następujący sposób:

  1. „Rolnictwo UE”, jeśli surowiec rolny pochodzi z terenu UE;
  2. „Rolnictwo spoza UE”, jeśli surowiec rolny pochodzi z krajów trzecich;
  3. „Rolnictwo UE/spoza UE”, jeśli część surowców pochodzi z terenu UE, a część z krajów trzecich.
Zobacz również: