KONKURS   KONKURS       Zakończony    Czas wolny   Czas wolny       Czy eko może być trendy?    W domu   W domu       Modne i bezpieczne wnętrza    Ekoznakowanie   Ekoznakowanie       Poznaj ważne oznaczenia    Na zakupach   Na zakupach       Jak kupować świadomie?    Aktualności   Aktualności       Co nowego?   

Bezpieczny dla ozonu
Dodano: 19 lipca 2012

Inaczej Ozone friendly/ CFC Free/Ozon FreundlichOznacza, że wyrób nie zawiera związków chloro – fluoro – carrbon (CFC), zwanych freonami niszczących powłokę ozonową.Symbolu nie przyznają organizacje certyfikujące, jednak firmy go używające mogą zostać skontrolowane przez organizacje konsumenckie. Znaleźć go można na

Opakowanie biodegradowalne
Dodano: 19 lipca 2012

Symbol widnieje na opakowaniach, które ulegają biodegradacji podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska – może być kompostowany ze zwykłymi odpadami organicznymi. Nadaje go Niemiecki Instytut Standaryzacji.

TCO Development
Dodano: 19 lipca 2012

Znak umieszczany na sprzęcie komputerowym (komputerach, monitorach, klawiaturach, drukarkach, etc.). Informuje, że poza niskim zużyciem energii dany produkt jest bezpieczny dla środowiska oraz dla jego użytkownika.

Błękitny anioł
Dodano: 19 lipca 2012

Najstarsze oznaczenie ekologiczne w Europie (od 1977 roku). Znajdziemy go na wielu rozmaitego rodzaju produktach pochodzenia niemieckiego. Oznaczane są nim produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarowej. Występuje m.in. urządzeniach biurowych, urządzeniach gospodarstwa

Znak MSC
Dodano: 19 lipca 2012

Znak przyznaje organizacja MSC – Marine Stewardship Council. Mogą otrzymać go produkty które spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa. Spożywając je wiesz, że jego powstanie nie przyczyniło się do degradacji środowiska. Ryby muszą być poławiane tak, aby nie zagrażało to ich populacji,

Zielone Płuca Polski
Dodano: 19 lipca 2012

Informuje, że żywność pochodzi z obszaru Zielone Płuca Polski oraz wyprodukowana jest w warunkach nie oddziaływujących ujemnie na środowisko przyrodnicze. Występuje też na artykułach przemysłowych, budowlanych, itp. Właścicielem znaku jest Fundacja Zielone Płuca Polski.