w_domu_header

Baterie

Dodano: 18 lip, 2012 / link do strony nadrzędnej RTV i AGD

Baterie

Baterie zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Jeśli trafią do kosza, cały szereg substancji toksycznych zaczyna zatruwać środowisko, dlatego zużyte baterie należy przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki.

Odzyskanie baterii i ich przetworzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy oddzielimy je od pozostałych odpadów komunalnych.

Baterie możemy oddawać m.in. w niektórych sklepach, w których kupujemy sprzęt elektroniczny, na niektórych stacjach benzynowych, w urzędach gmin i miast, czyli wszędzie tam gdzie znajdują się pojemniki przeznaczone na zużyte baterie.

Zdarza się, że niektórych baterii nie można wymienić, dlatego w procesie utylizacji cały produkt traktowany jest jako odpad niebezpieczny.

Baterie można poddać recyklingowi różnymi metodami. Metoda mechaniczna polega na rozdrabnianiu i rozdzielaniu baterii na poszczególne frakcje. Metoda hydrometalurgiczna polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach. Trzecią metodą jest metoda termiczna, która polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom metalu w piecach w temp. ok. 1400°C

Komentarze: [1]
Mateusz napisał | 7 listopada 2012
Głównym problemem przy wyrzucaniu baterii jest zbyt mało miejsc, w których można się ich bezpiecznie pozbyć. Stąd też częstą praktyką jest niestety wyrzucanie ich "po cichu" do zwykłych śmietników..
Dodaj komentarz: