Chemiczne środki czystości

Dodano: 12 Nov, 2012 / link do strony nadrzędnej Środki czystości

Chemiczne środki czystości

Chemia gospodarcza zawiera w sobie substancje, które w różny sposób wpływają na organizm człowieka i środowisko. Dlatego warto poznać oznaczenia i symbole, które umieszczane są na etykietach.

 

 Czego dowiesz się czytając etykiety?

Zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, na producentach spoczywa obowiązek umieszczenia na etykiecie preparatu chemicznego znaku ostrzegawczego, który ma zwrócić uwagę konsumenta na skutki, jakie może przynieść nieodpowiednie obchodzenie się z takim środkiem. Znak ostrzegawczy musi w znaczny sposób odróżniać się od tła etykiety, a jego wielkość powinna wyróżniać go na tle innych wiadomości.  Obecnie spotykamy czarny rysunek na pomarańczowym tle. Jednak tak będzie do 2015 roku, później przepisy nakazują nowy wygląd znaków – białe tło, czarny znak i  czerwona ramka.  Przykładowym rysunkiem jest znak ognia, który informuje o tym, iż produkt jest łatwopalny. Symbol X to informacja o szkodliwości preparatu, z kolei czaszka oznacza, że środek jest toksyczny.

 

Równie ważne są symbole, które występują obok znaków. Dla przykładu: litera T oznacza produkt toksyczny, C- żrący, E – wybuchowy, F- wysoce łatwopalny, a Xi- drażniący.

 

Na etykietach możesz również znaleźć tzw. zwroty S i R. Rolą tych pierwszych jest informowanie o odpowiednim postępowaniu z produktem, natomiast zwroty R określają rodzaj zagrożenia. Oto kilka z nich: R21- jego działanie jest szkodliwe po zetknięciu ze skórą, R25- po połknięciu działa toksycznie, S2- preparat należy chronić przed dziećmi, a S51- mówi o tym, aby stosować preparat wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Wymagane jest także, aby na etykietach detergentów znajdowała się pełna lista składników oraz ich zawartość, instrukcja obsługi i informacja o środkach ostrożności, kontakt (e-mail lub nr telefonu) skąd można dowiedzieć się o  danych składnikach.

 

Dodatkowo, na aerozolach muszą znajdować się napisy ostrzegawcze, np. o konieczności chronienia produktu przed słońcem, przed dziećmi czy nagorzeniem powyżej 50 stopni C, gdyż pojemnik jest pod ciśnieniem. Kolejnym wymogiem jest umieszczenie na etykiecie znaku informującego o tym, że substancje są łatwopalne.

 

Działanie niektórych składników

Zaletą detergentów jest ich niewątpliwa skuteczność. Jednak niektóre składniki zawarte w chemii gospodarczej są bardzo szkodliwymi substancjami. Kwas chlorowodorowy, który znajdziemy na przykład w środkach do czyszczenia toalet, po spożyciu może powodować uszkodzenie szkliwa i przewodu pokarmowego, ponieważ jest substancją silnie żrącą. Kwas szczawiowy, zawarty np. w środkach do polerowania metalu, to trujący związek chemiczny,  który może przyczynić się do uszkodzenia mózgu i nerek. Heksachlorobenzen jest substancją rakotwórczą, a znaleźć ją można w środkach grzybobójczych.

 

Zanieczyszczone zbiorniki wodne

Na działanie detergentów szczególnie narażone jest środowisko wodne, ponieważ wraz ze ściekami mogą przedostawać się do niego szkodliwe substancje. Fosforany, które są jednym ze składników umieszczanych w detergentach, przyczyniają się do eutrofizacji wód, czyli zwiększenia ilości substancji odżywczych w zbiornikach wodnych. Istotnym problemem jest eutrofizacja Bałtyku, która powoduje zmianę PH i większe mętnienie wody. Zagraża to życiu zwierząt morskich, ponieważ przy dnie tworzą się miejsca, gdzie brakuje tlenu, co uniemożliwia im oddychanie. W polskim morzu nie ma wielkiej różnorodności gatunkowej fauny i flory.  Niepokojące i niekorzystne dla środowiska jest zatruwanie i stopniowe wymieranie niektórych gatunków zwierząt i roślin znajdujących się w Bałtyku.

 

Certyfikaty

Dla środków czystości przyznawane są ekologiczne certyfikaty. Jednym z nich jest EcoControl, który stanowi gwarancję, że podczas produkcji nie użyto enzymów, środków petrochemicznych, powierzchniowo czynnych i innych szkodliwych substancji, a wykorzystano m.in. czyste oleje roślinne z upraw ekologicznych. Innym przykładem jest EcoGaratnie, który informuje o ekologicznym i bezpiecznym procesie produkcji danego wyrobu. Więcej informacji o ekoznakowaniu znajdziesz tutaj: http://ekoszyk.mos.gov.pl/category/ekoznakowanie/

Tagi: