Ekoznakowanie

ZCRE

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego

Występuje na produktach żywnościowych wytworzonych w produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, które prowadzone są zgodnie z europejskimi normami ekologicznymi, czyli bez użycia chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów syntetycznych.

Nadawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.