Ekoznakowanie

Znak MSC

Dodano: 19 Jul, 2012 / link do strony nadrzędnej Ekoznakowanie

Znak MSC

Znak przyznaje organizacja MSC – Marine Stewardship Council.

Mogą otrzymać go produkty które spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa. Spożywając je wiesz, że jego powstanie nie przyczyniło się do degradacji środowiska. Ryby muszą być poławiane tak, aby nie zagrażało to ich populacji, ani też populacji żadnego innego gatunku.

Powinna zostać zachowana produktywność i różnorodność ekosystemu, w którym prowadzi się połowy. Ponadto muszą być respektowana wszystkie standardy prawne rybołówstwa – lokalne, narodowe i międzynarodowe.